آموزش آنلاین General Speaking | آموزش آنلاین Speaking | آموزش آنلایندر دوره General Speaking هیراد چه می آموزیم؟


در دوره هایgeneral speaking اکثر عبارات، جملات ، اصطلاحات، کلمات ، افعال ، قیودی و کالوکیشن هایی که افراد native در مکالمات و محاوراتشان به کار می روند تدریس می شوند. با گذراندن این دورهها افراد می توانند به سبک native انگلیسی صحبت کنند. به تمام داوطلبان آزمونهای بین المللی مثل IELTS , TOEFL, PTE قویا توصیه می شود این دوره ها را بگذرانند تا مهارت SPEAKING خود را تا حد زیادی تقویت کنند. با گذراندن این دورهها افراد می توانند به SPEAKING خود تنوع دهند و نمرات بالایی کسب کنند. ضمنا افرادیکه در جلسات BUSINESS شرکت می کنند می توانند با گذراندن ای دورهها به راحتی جلسات انگلیسی را مدیریت کنند. از طریق این دورهها افراد می توانند در کلاسهای FREE DISCUSSION عملکرد خوبی داشته باشند و به طور حرفه ای موضوعات را بسط دهند. این دورهها به افراد آموزش می دهند چه طور موضوعات را بسط دهند و ایده پردازی کنند.
در ضمن، تمامی عبارات، جملات ، اصطلاحات، کلمات ، افعال ، قیود و کالوکیشن هایی که در دورههای GENERAL SPEAKING تدریس می شوند به راحتی می توانند در مقالات آزمونهای بین المللی مثل IELTS , TOEFL, PTE GMAT, GRE,به کار روند.
لازم به ذکر است که تمامی عبارات، جملات ، اصطلاحات، کلمات ، افعال ، قیود و کالوکیشن هایی که در دورههای GENERAL SPEAKING تدریس می شوند به راحتی می توانند در مقالات علمی ISI , RESEARCH PAPER به کار روند.
باید توجه داشت که تمامی عبارات، جملات ، اصطلاحات، کلمات ، افعال ، قیود و کالوکیشن هایی که در دورههای GENERAL SPEAKING تدریس می شوند به راحتی می توانند در سخنرانی و ارائه PRESENTATION به کار روند.
باید توجه داشت که تمامی عبارات، جملات ، اصطلاحات، کلمات ، افعال ، قیود و کالوکیشن هایی که در دورههای GENERAL SPEAKING تدریس می شوند در فیلم ها و شبکه های خبری BBC , CNN به کار می روند.general speaking بخش نخست:


مدرس سید حمید سیدیان
مدت زمان تدریس : 1 ساعت
قیمت دوره: 120.000 تومان

general speaking بخش دوم:


مدرس: سید حمید سیدیان
مدت زمان تدریس : 51 دقیقه
قیمت دوره: 100.000 تومان

general speaking بخش سوم:


مدرس: سید حمید سیدیان
مدت زمان تدریس : 1 ساعت و هفت دقیقه
قیمت دوره : 130.000 تومان

general speaking بخش چهارم:


مدرس سید حمید سیدیان
مدت زمان تدریس : 1 ساعت و 2 دقیقه
قیمت دوره : 120.000 تومان


اموزش مجازی© 2022 کلیه حقوق محفوظ و متعلق به هیراد دانش امروز می باشد .