دوره نامه نگاری به زبان انگلیسی | دوره آنلاین زبان انگلیسی در دنیای کسب کار و تجارتدر دوره های مکاتبات ونامه نگاری تجاری آنلاین هیراد موارد ذیل تدریس می شوند:
COMMERCIAL CORRESPONDENCES LETTER WRITING ENGLISH BUSINESS (BEC)

1- تدریس نامه نگاری و مکاتبات تجاری به طور کامل
2- تدریس قسمت های مختلف نامه های تجاری
3- تدریس TEMPLATES مختلف نامه نگاری
4- تدریس نامه های ثبت سفارش
5- تدریس نامه های استعلام
6- تدریس انواع نامه ها
7- تدریس جمله سازی نامه نگاری و مکاتباب تجاری
8- تدریس واژگان تجاری ضروری برای نامه نگاری و مکاتباب تجاری
9- کارروی نمونه های مختلف نامه های تجاری
10- تدریس چگونگی شروع انواع مختلف نامه های تجاری
11- تدریس چگونگی خاتمه دادن انواع مختلف نامه های تجاری
12- تدریس چگونگی نوشتن بدنه نامه
13- تدریس جملات نمونه قسمت های مختلف نامه های تجاری و بازرگانی
14- تدریس جملات کاربردی بدنه نامه که می توانند در مکالمات تجاری هم به کار روند.
15- این دوره به افراد فرصت می دهد تا نامه نگاری تجاری را به خوبی یاد گرفته و کسب درآمد کنند.
16- این دوره به افراد دید بیزینسی می دهد.
17- این دوره مختصرو مفید ولی خیلی کار آمد می باشد.
18- این دوره شما را به تجارت علاقه مند می کند.
19- تدریس چگونه نوشتن E-MAIL
20- تدریس TEMPLATES های مختلف E-MAIL
21- تدریس واژگان کلیدی BUSINESS
22- تدریس واژگان کلیدیLETTER WRITING
23- تدریس قسمت هایی از نامه نگاری عمومی و مکالمات تجاری عمومی
24- تدریس جزئیات نامه نگاری تجاری
25- تدریس بدنه نامه های مالی پر کاربرد
26- تدریس کالوکیشنهای نامه های تجاری
27- تدریس یکسری عبارات پرکاربرد کوتاه شده نامه نگاریبخش نخست نامه نگاری تجاری و اداری:


مدرس سید حمید سیدیان
مدت زمان تدریس : 1 ساعت
قیمت دوره: 120.000 تومان

بخش دوم نامه نگاری تجاری و اداری:


مدرس: سید حمید سیدیان
مدت زمان تدریس :1 ساعت
قیمت دوره: 120.000 تومان

بخش سوم نامه نگاری تجاری و اداری:


مدرس: سید حمید سیدیان
مدت زمان تدریس : 1 ساعت و هفت دقیقه
قیمت دوره : 130.000 تومان


اموزش مجازی© 2022 کلیه حقوق محفوظ و متعلق به هیراد دانش امروز می باشد .