آموزش گرامر زبان انگلیسی | آموزش آنلاین گرامر | آموزش زبان مجازی هیراددوره مجازی گرامر زبان انگلیسی - دوره آنلاین گرامر
دوره های گرامر و جمله سازی آنلاین هیراد تمامی موارد اصلی گرامر و جمله سازی را به زبان خیلی ساده به دانش پژوهان تدریس می کنند. با گذراندن این دوره ها دانش پژوهان از سطح elementary به upper-intermediate می رسند و می توانند به طور کاملا عملی از مطالب گرامری و جمله سازی تدریس شده استفاده کنند.در دوره های آنلاین گرامر هیراد تاکید روی استفاده بهینه از گرامر انگلیسی دارند. لازم به ذکر است که نمی توان تمام جملات انگلیسی را از بر کرد بلکه باید یاد بگیریم چطوری آنها را بسازیم. دوره آنلاین گرامر هیراد (مجازی) فقط و فقط مطالب گرامری را به دانش پژوهان می آموزند که صد در صد کاربردی می باشند و در تقویت مهارتهای writing و speaking کاربرد بالایی دارند. دوره آنلاین گرامر هیراد به طور قابل توجهی دانش پژوهان را به گرامر و جمله سازی انگلیسی علاقه مند می کنند و با ارائه مثالهای متعدد یادگیری را آسان می کنند.دوره آنلاین گرامر هیراد مطالب گرامری و جمله سازی زبان انگلیسی را به زبان شیوا و کاملا معلم گونه تدریس می کنند. شایان ذکر است که سر فصل های هر دوره مجازی آموزش گرامر و جمله سازی در همین سایت کاملا ذکر شده اند.
سرفصل های گرامر و جمله سازی زبان انگلیسی بخش نخست:


1. زمان حال ساده
2. تعاریف مختلف زمان حال ساده
3. ارائه مثال های متفاوت برای زمان حال ساده
4. قید های زمان حال ساده
5. S سوم شخص مفرد
6. اجزای تشکیل دهنده جمله در انگلیسی
7. نحوه نوشتن یک جمله کامل در انگلیسی
8. ارائه تمام جزئیات مربوطه به زمان حال ساده
9. تدریس قید تکرار ، قید چگونگی ، قید چگونگی حالات ، قید مکان ،قید زمان
10. تدریس افعال ناقص Can,May,Should
11.تدریس فاعل ،فعل و مفعول در انگلیسی و جایگاه آنها در جمله
12. قید زمان در ابتدای جمله
13.Verb1+to+Verb2
14. چگونگی منفی کردن فعل دوم
15.Verb1+object+to+Verb2
16.فعل To be و تمام جزئیات آن
17.قیود خاص زمان حال ساده و مترادف های کامل آنها
18.قیود native-like به کار رفته در زمان حال ساده
19. افعالی که بعد از آن فعل بدون to می آید Verb without to
20. تدریس فعل پرکاربرد Cause و مترادف های آن

سرفصل های گرامر و جمله سازی زبان انگلیسی بخش دوم:


1.تدریس lead to و Result in و مترادف های آنها
2. تدریس چگونگی استفاده فعل بعد از lead to و result in
3. cause+sb/sth+to-infinitive
4. تدریس فصل let
5. تدریس had better و مترادف های آن
6. تدریس would be better off
7. تدریس فصل would prefer , prefer
8. تدریس فصل help
9.تدریس فصل like
10. تدریس ever
11. تدریس would like
12. تدریس would care for
13. تدریس would realy like
14. تدریس زمان حال استمراری و قیود آن
15. تدریس قیود native-like زمان حال استمراری
16. تدریس تمام جزئیات زمان حال استمراری

سرفصل های آموزشی گرامر و جمله سازی زبان انگلیسی بخش سوم:


1. Simple Past تدریس زمان گذشته ساده
2. تدریس قیود زمان گذشته
3.تدریس used to
4.تدریس تمام قیود native-like در زمان گذشته ساده
5.تدریس زمان گذشته استمراری Past Continuous
6. تدریس چگونگی استفاده از زمان گذشته ساده به همراه زمان گذشته استمراری
7.تدریس While , once , when , whilst , as
8. تدریس as far as
9. تدریس کاربرد های زمان گذشته استمراری
10. تدریس چگونگی استفاده از دو زمان گذشته استمراری با هم

سرفصل های آموزشی گرامر و جمله سازی زبان انگلیسی بخش چهارم:


1.تدریس حال کامل Present Perfect
2. تدریس تعاریف مختلف حال کامل و چگونگی ساختن آن
3. تدریس حروف اضافه ای که در زمان حال کامل استفاده می شوند since , far
4. تدریس مفهوم طول زمان و نقطه آغاز کار در زمان حال کامل
5. تدریس as from , as of
6. present perfect + since + present perfect
7. تدریس گدشته ساده It has been + طول زمان + since + simple past
8. تدریس عبارت زمانی حال کامل به طور کامل
9. تدریس قیود مختلف حال کامل و مترادف های آن به طور کامل
10. تدریس been to , gone to
11. تدریس تمام جزئیات زمان حال کامل به طور native-like

سرفصل های آموزشی گرامر و جمله سازی زبان انگلیسی بخش پنجم:


1. زمان حال کامل استمراری و نکات تکمیلی Present Perfect Continuous
2. کاربرد لغت استفهام How long با زمانحال کامل استمراری
3. زمان گذشته کامل Past Perfect Tense
4. زمان گذشته کامل استمراری Past Perfect Continuous Tense
5. زمان آینده ساده Simple Future Tense
6. روش های دیگر نشان دادن زمان آینده ساده
7. روش های متفاوت هدف در مکالمه و Writing
8. تدریس فصل to be going to
9. تدریس فصل to be supposed to
10. تدریس فصل to be about to
11. تفاوت حال کامل استمراری و حال استمراری
12. استفاده از کلمه now در زمان حال کامل و حال کامل استمراری
13. جزئدیات زمان حال کامل ااستمراری
14. تدریس زمان گذشته کامل با جزئیات
15.تدریس زمان گذشته کامل استمراری و گذشته استمراری

سرفصل های آموزشی گرامر و جمله سازی بخش ششم:


1.مطابقت زمان ها Tense Parallelism
2. زمان گذشته با گذشته
3. زمان گذشته با آینده در گذشته
4. زمان حال با حال
5. زمان حال با آینده
6.ادامه تطابق زمان ها
7. جملات معلوم
8. جملات مجهول با جزئیات کامل
9.چگونگی استفاده از مجهول در زمان های مختلف
10. نکات تکمیلی مجهول در زمان های مختلف
11. be+قید+p،p
12. چگونگی مجهول کردن فعل make و مترادف های آن
13. چگونگی مجهول کردن فعل permit و مترادف های آن
14. مجهول کردن فعل دوم
15. ارائه مثال های متعدد مجهول
16. حرف اضافه + being + pp
17. اسم مصدر مجهول

سرفصل های آموزشی گرامر و جمله سازی بخش هفتم:


1.تدریس افعالی که مجهول نمی شوند
2. تدریس مصدر کامل مجهول
3. it+is+p،p+that
4. it should/must+be +pp+that
5. افعالی که هم لازم هستند و هم متعدی
6. to به عنوان حرف اضافه
7. to be used to
8. to get used to
9. تدریس نمونه ای از جملات مجهول پرکاربرد در Speaking و Writing
10. تدریس تمامی نکات تکمیلی مجهول


اموزش مجازی© 2022 کلیه حقوق محفوظ و متعلق به هیراد دانش امروز می باشد .